ท่องเที่ยวโครงการหลวง “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว” อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

18 November 2016

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบคือ หมู่บ้านหนองเขียว หมู่บ้านหนองวัวแดง และหมู่บ้านใหม่สามัคคี ในท้องที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีบ้านพักรับรอง 2 หลังและ มีสถานที่สำหรับกางเต็นท์

ถ้าคุณมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขา 6 เผ่า คือ ลั๊วะ มูเซอ คะฉิ่น (บ้านหนองเขียว) ลีซอ (บ้านรินหลวง) อาข่า (บ้านใหม่สามัคคี) จีนยูนนาน (บ้านอรุโณทัย) โดยเฉพาะที่บ้านอรุโณทัยมีร้านอาหารจีนยูนนาน ข้าวซอย ข้าวขาหมู ซาลาเปาและหมั่นโถวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว 

อีกทั่งยังสามารถเลือกซื้อพืชผักและผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล และงานหัตถกรรมชาวเขา เช่น ตุ๊กตาคอตตอนบัต ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากฝ้าย ผ้าถุง ผ้าตัดเสื้อ กระเป๋า ถุงย่าม เครื่องจักรสาน ฯลฯ

ใครจะไปเที่ยวดอยอ่างขาง ลองแวะพักแวะชมที่นี้กันสักคืนนะคะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว