ท่องเที่ยวโครงการหลวง "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง" อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 

18 November 2016

ถ้าใครมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในหน้าหนาวนี้ ผ่านเส้นทางสายเชียงใหม่ – ฮอด เพื่อท่องเที่ยวปางช้างแม่วิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสันป่าตองแล้วละก็ เราขอแนะนำให้คุณแวะเที่ยวชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง มีจุดท่องเที่ยวภายในศูนย์คือ แปลงสาธิตการผลิตพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหวานโอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ตลอดจนการ เพาะกล้าผักชนิดต่างๆ แปลงสาธิตการผลิตไม้ผล ได้แก่ พลับ องุ่น กีวี่ แปลงสาธิตการผลิตไม้ดอก ได้แก่ จิ๊ปโซฟิลล่า ปักษาสวรรค์ สนช่อดาว สร้อยไก่ และบอลลูนฟราวเวอร์ คอกสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นกกระจอกเทศ กวาง ไกฟ้า ไก่เบรส

นอกจากนี้คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ภูมิปัญญาในการรักษาป่า ที่แบ่งป่าออกเป็น 3 ส่วน คือป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอยสำหรับการปลูกพืชทำกิน และป่าชุมชนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย มีการจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมต่างๆ เช่น กระเป่าย่าม ผ้าพันคอ เสื้อปกาเกอญอ เป็นต้น