ท่องเที่ยวโครงการหลวง "สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์" อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

04 November 2016

หน้าหนาวนี้ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  มีลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขาลาดชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1, 300 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส  มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว และร้านอาหารสโมสรศูนย์เกษตรหลวงอินทนนท์ ประกอบจากผลผลิตและวัตถุดิบที่โครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูก มีเมนูปลาเทร้าต์ด้วยนะ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานีฯ ให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษาเรียนรู้พรรณไม้ต่างถิ่นหลากหลายชนิด ที่ทางสถานีได้ศึกษาวิจัยและทดลองปลูกขึ้นมา โดยได้จัดแบ่งเป็นโซนต่าง  ๆ  ได้แก่ สวน 80 พรรษา, สวนหลวงสิริภูมิ, โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ, สวนกุหลาบพันปี, โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน, โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์, โรงเรือนผักไฮโดรโพนิกส์ และหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง เป็นหน่วยย่อยของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยอดดอยที่สูงที่สุดในไทย 2,565 จากระดับน้ำทะเล, น้ำตกแม่ยะ, น้ำตกวชิรธาร, น้ำตกแม่กลาง, ถ้ำบริจินดา, เส้นทางชมธรรมชาติกิ่วแม่ปาน และเส้นทางชมธรรมชาติอ่างกา