พาชม "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง (มีคลิป)

 

25 October 2016

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านคุ้ม หมู่ที่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตร ในงานวิจัยประมาณ 1,811 ไร่

ซึ่งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงฤดูหนาว มีเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติ ดูนกหลากหลายสายพันธุ์ เรือนดอกไม้ เรือนกุหลาบตัดดอก สวนบอนไซอ่างขาง โรงงานชาอ่างขาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบ้านพักสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง