พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

 

16 May 2017

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น และ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน และร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการ

ดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Rajamangala Trang Aquarium