มาตรการ เดอะกู๊ดไลฟ์ สำหรับโครงการพร้อมอยู่ โดย แสนสิริ

 

04 January 2016

มาตรการเดอะ กู๊ด ไลฟ์ คือ มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลให้ เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ พร้อมอยู่ จากแสนสิริ ได้ง่ายขึ้น !!

จากการที่รัฐบาลลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาบ้าน ทำให้ประหยัดขึ้นทั้งลูกค้าและบริษัท แต่ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นอีก แสนสิริจึงนำส่วนต่างที่ไม่ต้องจ่ายรัฐบาล คืนกลับไปเป็น Voucher ให้กับลูกค้า ด้วยมูลค่าสูงสุดถึง 300,000 บาท

รายละเอียดสิทธิประโยชน์จากมาตรการ เดอะกู๊ดไลฟ์

1) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาบ้าน กำหนดให้แบ่งจ่ายกันคนละครึ่งระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือเดิมจากที่ลูกค้าต้องเสีย ล้านละ 10,000 บาท ก็จะเหลือแค่ล้านละ 50 บาท เท่านั้น ซึ่งนโยบายนี้มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้

2) ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนอง จาก 1% เหลือ 0.01% ของราคาบ้าน หรือจากที่ต้องเสียล้านละ 10,000 บาท ก็จะเหลือแค่ล้านละ 100 บาท เท่านั้น โดยโยบายนี้มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้

3) ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกค้าที่เคยถูกปฏิเสธสินเชื่อ รัฐบาล พร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับวงเงินกู้ให้สูงขึ้นตามฐานเงินเดือน โดยฐานเงินเดือน 30,000 บาท/เดือน สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ 3.50% ปีที่ 2 อยู่ที่ 4.25% ที่เหลือเป็นไปตาม เรทปกติ คือ MRR สำหรับมาตรการนี้ ต้องยื่นกู้ และทำนิติกรรมกับทางธนาคาร ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.2558 - 31 มี.ค.2559 เท่านั้น

4) ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา เป็นมาตรการพิเศษ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้าน ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นจำนวน 20% ของมูลค่าบ้าน แบ่งใช้สิทธิ์ 5 ปี ปีละเท่าๆกัน โดยเงื่อนไขคือ ต้องเป็นบ้านหลังแรก หรือไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านใดๆ มาก่อนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sansiri.com/thegoodlife/th/