โซลาร์ ดี ผนึกกำลังร่วม เอ็น.ดี.รับเบอร์ เดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟ

 

12 October 2016

    นาย สัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้จำหน่ายและติดตั้งโซลาร์เซลล์ครบวงจร ส่งมอบงาน ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ โปรเจ็คใหญ่ให้ กับ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของไทย โดยมีนาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้รับการส่งมอบงาน  โดยการดำเนินงานครั้งนี้ โซลาร์ ดี ได้ทำการติดตั้งโซลาร์รูฟ ในพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด  5,874 ตร.ม. ที่ 129 หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินงานติดตั้งดังกล่าว ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ โซลาร์ ดี โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ด้วยกำลังการผลิตจำนวน 1 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในโรงงานในช่วงพีคในเวลากลางวัน โดยสามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าได้ถึง 8.2 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานได้ถึง 693 ตัน การลงทุนดังกล่าวจะเข้าสู่จุดคุ้มทุนในระยะเวลา 3.8 ปี จากระยะเวลา 7 ปี เนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นอกจากนั้น โซลาร์ ดี ไม่ได้ดำเนินงานเพียงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกค้าครัวเรือนรายย่อย ที่อยากให้ทุกคนตระหนักว่าพลังงานธรรมชาติเป็นของทุกคน พร้อมเผยถึงแนวทาง   การดำเนินงานในอนาคตที่จะพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ด้วยแนวโน้มของธุรกิจด้านพลังงานนั้นมีทิศทางที่ดี และการตื่นตัวของอาคารธุรกิจและบ้านเรือนที่ติดตั้งเพื่อลดค่าไฟ พร้อมเผยว่า โซลาร์ ดี กำลังพัฒนาระบบใหม่ แวะชมกันได้ในงานบ้านและสวน ณ อิมแพคเมืองทองธานี  ในวันที่  29 ต.ค. – 6 พ.ย. 59