บ้านร่วมสมัยที่มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น จากประเทศสิงคโปร์

 

27 April 2017

บริษัท ONG&ONG ในประเทศสิงคโปร์ ได้ทำการออกแบบบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่า 9 Jalan Siap และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 2008

บ้านร่วมสมัยที่ลานขนาดใหญ่ ที่ออกแบบได้อย่างโดดเด่นและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวันในบางพื้นที่ด้วยหลังคาแบบโปร่งแสงที่มีไม้ระแนงช่วยกรองแสงให้เข้ามาไม่มากจนเกินไป โดยการตกแต่งโดดเด่นด้วยการใช้ไม้เป็นวัสดุหลักทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร รวมถึงวัสดุที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอย่างหิน