นวัตกรรมการออกแบบที่จอดรถ เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีพื้นที่จอดรถในบ้านของคุณ!!

 

24 January 2017

ปัจจุบันรถยนต์เป็นพาหนะหลักที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบ้านหนึ่งมักจะมีรถหลายคัน จึงทำให้เกิดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ และนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในตอนนี้

โรงรถ Cardok ที่ออกแบบให้เป็นที่จอดรถสำหรับ 2 ชั้น ที่ลงไปยังใต้ดิน ที่นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอแล้ว พวกเขายังออกแบบให้มันเป็นของเล่นที่หรูหราสำหรับบ้านของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้ Cardok เพื่อเก็บของใช้ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อื่นๆ แทนการจอดรถในชั้นใต้ดินได้อีกด้วย